Terug naar overzicht
Maak een afspraak

Body2Win

ICT van de 21e eeuw

Na meer dan twee jaar intensieve voorbereiding, vond midden februari de lancering van Body2Win plaats. Deze innovatieve Limburgse start-up begeleidt op een wetenschappelijk onderbouwde manier zijn klanten online en telefonisch naar gewichtsverlies en een gezond leven. “De cloud en online dienstverlening vormen één van de fundamenten onder ons businessmodel. Het spreekt voor zich dat je dan ook een betrouwbare ICT-partner selecteert die volledig kan en durft mee te gaan in ons verhaal”, aldus managing director Philip Daenens.

Veel mensen kampen met overgewicht. Sommigen hebben al verschillende diëten gevolgd, om helaas nadien terug bij te komen (Jo-Jo effect). Body2Win gelooft niet in te eenzijdige dieetmethodes. Op een wetenschappelijk onderbouwde manierwerd door tal van specialisten samen een totaalaanpak uitgewerkt waarbij de volledige gezondheidstoestand – mentaal én fysiek – wordt meegenomen.

Gezond dieetconcept gebaseerd op vijf pijlers

Bij Body2Win staat een team klaar van gediplomeerde diëtisten, een psychologe, een dokter en bewegingsdeskundigen. Daarnaast worden we bijgestaan door een wetenschappelijke adviesraad. “Het Body2Win dieetconcept steunt op vijf pijlers”, zo licht Philip Daenens toe. “De eerste pijler omvat de cognitieve coaching. Stapsgewijs leren we onze klanten nieuwe vaardigheden en gewoontes aan. Een dieet werkt alleen op lange termijn als je nieuwe gezonde levensstijl effectief volhoudt, ook na het bereiken van het streefgewicht.”

Voedingsplan & bewegen

Een tweede pijler is het Body2Win voedingsplan. “Elke klant krijgt op maat een voedingsplan dat evolueert doorheen de verschillende fases van het dieetconcept. We ontwikkelden zelf lekkere maaltijden waarin alles zit wat een gezond persoon nodig heeft.” Gezond afslanken gaat uiteraard alleen met de nodige beweging. “Ook hier bieden we maatwerk. We willen je niet alleen snel laten afslanken, het eindresultaat moet ook mooi zijn. Vooraleer we Body2Win lanceerden, hebben een 60-tal testpersonen het programma gevolgd. De resultaten waren verbluffend. De meeste zitten ook vandaag nog op hun streefgewicht, wat betekent dat we effectief een blijvende oplossing hebben aangereikt.”

Medische ondersteuning

Body2Win gaat altijd samen met medische ondersteuning. “Huisartsen krijgen een belangrijke rol in ons verhaal. We willen onze klanten gezond en verantwoord laten afslanken.” Het sluitstuk van het Body2Win dieetconcept is de Analyser. “Deze speciale weegschaal krijgen onze klanten in bruikleen. De weegschaal zorgt voor een automatische gewichts- en vetanalyse die wordt doorgestuurd
via het internet.”

Levenslange opvolging

Al snel werd duidelijk dat voor dit uniek dieetconcept ICT een sleutelrol zou spelen. ICT-technisch lagen er heel wat uitdagingen op tafel. “Iedereen die start met het Body2Win dieetconcept krijgt levenslang toegang tot zijn persoonlijke MyBody2Win dashboard. Via dit zelf ontwikkeld platform verloopt de opvolging van je gepersonaliseerde programma , de communicatie met je persoonlijke coach en kan je allerlei multimediale e-learnings volgen. Alle data - bijvoorbeeld de wegingen op de Body2Win Analyser - wordt in jouw dashboard opgeslagen.” 

De lat ligt hoog voor ICT 

Body2Win legde de lat voor zijn ICTpartner terecht bijzonder hoog. “We zijn een start-up van de 21ste eeuw en wilden op vlak van ICT absoluut ook de oplossingen van deze eeuw. Bovendien willen we resoluut blijven vernieuwen en innoveren. We hadden dus niet alleen nood aan een ICT-partner die onze huidige behoeftes invult, maar ook in ons groei- en innovatieverhaal meedenkt op lange termijn. Technisch solide, flexibel in de dagelijkse werking én wendbaar voor de toekomst. Dat zochten we in onze toekomstige ICTpartner. EuroSys bood niet alleen de technische oplossingen en de vereiste betrouwbaarheid als bedrijf, ze legden ook de vereiste ‘goesting’ en zin voor initiatief aan de dag om ons te overtuigen. Onze cultuur en waarden matchen met elkaar.”

ICT als schaalbare dienst

Het centrale platform ontwikkelde Body2Win zelf in .NET, voor de hosting en dataopslag in een extern datacenter werd EuroSys ingeschakeld. “Wij willen ons concentreren op de kern van het verhaal – onze klanten begeleiden met hun gezond dieet -, alle zorgen over permanente beschikbaarheid van het platform, servers, opslag, security, back-ups en performantie legden we neer bij EuroSys. Bovendien wilden we als startup investeren in de uitbouw van onze inhoudelijke werking, niet in hardware. Uiteraard kom je dan terecht in een cloudverhaal. ICT is voor ons een schaalbare dienst waarvoor we betalen afhankelijk van het volume aan diensten dat we op een specifiek moment nodig hebben. Voor een start-up is dat van levensbelang.”

Dedicated servers in datacenter

Met MyWingu leverde EuroSys een maatoplossing met dedicated virtual servers in het eigen datacenter. Philip Daenens “Allereerst heb je de uitdaging van de performantie. Het hele .NET-platform moet naadloos online functioneren, zowel bij de klant thuis als voor onze coaches. Hierover mag geen enkele frustratie over mogelijke haperingen ontstaan. Onze klanten moeten MyBody2Win bovendien op elk moment van de dag – of nacht – kunnen bereiken, en dit zowel via desktop, tablet als smartphone. De support moet dus 24/7 zijn. We wilden uiteraard absolute security garanties voor de uiterst confidentiële privégegevens die in het platform zitten. De dataopslag - die de komende jaren samen met onze expansie in binnen- en buitenland fors zal groeien - moet levenslang gegarandeerd blijven. Elk van deze cruciale issues zit via gerichte afspraken vervat in onze samenwerking met EuroSys. Niet alleen het .NET-platform draait in het datacentrum, ook onze ERP-software plaatsten we daar. Wij hebben totaal geen eigen servers, alles verloopt web based.”

Google Apps for Work

Body2Win trok de lijn van clouddiensten ook door voor de kantoorsoftware. “Als start-up van de 21ste eeuw moet je consequent zijn. Op advies van EuroSys kozen we voor Google Apps for Work. Ook hier betaal je schaalbaar per gebruiker. Het pakket bevat naast tekstverwerking, werkbladen ook
alles voor agendabeheer en mail. Voorlopig zetten we het nu alleen nog maar in voor onze basistoepassingen op kantoor. Ik ben evenwel zeker van dat we uit Google Apps for Work nog veel meer kunnen halen dan dat we nu gebruiken. Ook op dat vlak staan we voor een groeiverhaal. Groei vormt hier sowieso de komende tijd het orderwoord”,