Terug naar overzicht
24-03-2022

Afschaffing attest 6% btw voor renovatiewerken: Hoe pas je dit aan in jouw Teamleader Focus account?

Gedaan met het attest 6% btw! Vanaf nu is een standaardverklaring op factuur voldoende om 6% btw te mogen toepassen. Dat hebben we te danken aan de Confederatie Bouw die gepleit heeft voor administratieve vereenvoudiging van de attesteringsplicht bij renovatiewerken. Hierdoor heb je meer tijd voor het echte werk! #Meer gedaan. Minder gedoe.

Wat betekent de afschaffing van dat attest precies?

Bij de renovatie van een woning ouder dan 10 jaar kan de eigenaar genieten van een btw-vermindering van 21% naar 6%. Dat is een goed gekende btw-regel in ons land.

Vóór januari 2022 was je als aannemer verplicht om een attest 6% btw door de bouwheer te laten overhandigen in geval van renovatiewerken of herstellings- en onderhoudswerken. De bouwheer moest volgende gegevens aan jou als aannemer doorgeven: de private bestemming van het gebouw en de datum van de eerste ingebruikname. Jij moest dan dit attest bijvoegen bij jouw boekhouding.

Sinds 1 januari 2022 kan dit attest vervangen worden door een standaardverklaring op de factuur die opgemaakt wordt aan de klant. De standaardverklaring die op de factuur vermeldt moet worden, is als volgt:
”Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Je kan als aannemer vanaf nu dus onmiddellijk aan 6% btw factureren aan je klant. De eindklant heeft één maand na ontvangst van de factuur de tijd om jou te informeren als de factuur toch aan 21% btw moet berekend worden. Als de klant dit niet tijdig schriftelijk meldt, ligt de eindverantwoordelijkheid voor de toepassing van het juiste btw-tarief volledig bij hem.

Tegen juli 2022 moet ieder bouwbedrijf omgeschakeld zijn naar deze nieuwe regel.

De nodige aanpassing in Teamleader Focus

Aangezien het attest 6% btw wordt afgeschaft, is het dus niet meer nodig om dit attest in jouw e-mailtemplate bij het versturen van jouw offerte bij te voegen.

Vanaf het moment dat je met deze omschakeling start, zal je jouw factuur document lay-out moeten aanpassen. Het beste is om een extra document lay-out bij aan te maken. Zo heb je altijd de keuze tussen de lay-out van facturatie aan 21% btw en deze aan 6% btw.

In de factuur document lay-out van 6% btw neem je de tekst van de standaardverklaring als vaste tekst in het document op. Op deze manier ben je altijd in regel met de nieuwe verplichting.

 1. Via de Instellingen in jouw Teamleader Focus account ga je naar de tab ‘Document lay-out’.

  instellingen teamleader focus
   

 2. Kies voor de optie: Extra lay-outvariant maken.

  lay-out teamleader focus

 3. Geef de nieuwe lay-out variant een duidelijk naam, zoals bijvoorbeeld ‘6% btw facturatie’.
   
 4. Sla de nieuwe variant op.

  De wijziging vindt enkel plaats in de lay-out van de factuur. Dat wil zeggen dat je voor de lay-out van de offerte, bestelbon, leveringsbon, enz. dezelfde lay-out kan blijven hanteren in deze nieuwe variant. Je kan gemakkelijk jouw originele lay-outs downloaden en terug uploaden in deze nieuwe document lay-out variant.

 5. Download jouw orginele factuur lay-out.
   
 6. Pas het Word-document van je factuur lay-out aan met aanvulling van de verplichte standaardverklaring (zoals hierboven beschreven).
   
 7. Upload het nieuwe factuurdocument in de nieuwe document lay-out variant genaamd ‘6% btw facturatie’.

  lay-out teamleader focus

Vanaf nu zal bij elke factuur die je maakt deze standaardverklaring over de 6% btw-regel op jouw factuur staan.

Bij vragen, staan wij altijd paraat. Neem dus gerust contact met ons op als je hulp nodig hebt.

Lees je trouwens graag eens een getuigenis van een bouwbedrijf dat met Teamleader werkt? Klik dan hier voor het verhaal van MRW.

Met vriendelijke groeten
Business Productivity Team