Terug naar overzicht
23-04-2021

EuroSys helpt scholen digitale sprong maken met YES.be

ICT-specialist wil de ervaring en kennis uit het bedrijfsleven beschikbaar stellen voor scholen

ICT-specialist EuroSys is ervan overtuigd dat de toekomst van de kinderen in ons land voor een belangrijk stuk bepaald zal worden door de manier waarop onze onderwijsinstellingen om leren gaan met digitale middelen en ICT. De Vlaamse overheid voorziet met haar Digisprong nu ook extra middelen om de digitale versnelling van ons onderwijs in te zetten. Omdat EuroSys een goed beeld heeft van wat er aan de andere zijde, het bedrijfsleven, nodig is, heeft het bedrijf een nieuwe afdeling opgericht die haar kennis en ervaring aanbiedt aan scholen. Die afdeling krijgt de naam YES.be, wat de afkorting is voor Your Education Solution.

De digitalisering van ons onderwijs wordt een van onze belangrijkste troeven voor de toekomst. De Vlaamse overheid wil de digitalisering in de komende periode actief ondersteunen met haar Digisprong-programma. Met dat programma voorziet de overheid middelen waardoor de scholen de komende 2 à 3 jaar extra kunnen investeren in de uitbouw van hun ICT zoals een degelijk netwerk, laptops en toepassingen.

De ideale digitale sprong

EuroSys is reeds langer overtuigd van het belang van digitalisering, zeker ook in het onderwijs en wil aan dat laatste ook graag meewerken. Mark Aerts, CEO van EuroSys: “Onze ervaring in het bedrijfsleven garandeert een zeer goede dienstverlening. Omdat we weten wat er op het vlak van ICT van leerlingen wordt verwacht eens ze hun diploma hebben gehaald, kunnen we scholen ook helpen om hun digitale leertraject optimaal af te stemmen op de vaardigheden die later nodig zullen zijn. Wij willen leerkrachten, studenten, ICT-coördinatoren en directies helpen om de best mogelijke digitale spong te maken en dit helemaal in lijn met het pedagogisch project van de school. Dat doen we onder andere door een leerplatform aan te bieden dat helemaal is afgestemd op de software die later nodig is. Maar ook door een permanente, verregaande ondersteuning aan te bieden.”

Oplossingen vanuit de praktijk

Met YES.be stelt EuroSys haar ervaring en meer dan 70 specialisten ter beschikking van de scholen. Mark Aerts: “Dé manier om scholen optimaal te ondersteunen is alle nodige ICT-diensten samenbrengen in een kwaliteitsvol pakket aan diensten en service: hardware, software, connectiviteit, beveiliging en ondersteuning. Daarom hebben we onze kennis en ervaring in al deze domeinen samengebracht en vertaald naar een specifieke dienstverlening op maat van scholen. Onze dienstverlening begint overigens niet bij het leveren van hard-of software, maar al veel eerder. Van bij de eerste analysestap bij de start van de Digisprong kan een school de hulp van onze specialisten inroepen. En onze ondersteuning stopt ook niet bij de levering van het ICT-materiaal. Wel integendeel. Wij hebben gewerkt aan een aanbod waarbij een belangrijk gedeelte van onze dienstverlening zit in de dagelijkse ondersteuning. Met aangepaste software die gemakkelijk beheerd kan worden, met een single sign on waarbij elke leerling en leerkracht met één paswoord aan al zijn toepassingen kan en waarbij van alles ook automatisch back-ups worden gemaakt. Leerlingen en leerkrachten kunnen daarnaast ook 7 dagen op 7, 24 uur per dag bellen met vragen.”

Website YES: yes.be