Terug naar overzicht
10-12-2021

Fijne feesten en een hartverwarmend 2022!!

Stilletjesaan sluiten we 2021 af. En dat doen we graag in schoonheid.

Gelukkige, digitale en veilige werkplekken creëren blijft ons motto, ook in 2022. En omdat duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ondertussen helemaal verweven zit in het EuroSys-DNA, steunen we dit eindejaar weer een aantal prachtige goede doelen:

Regenbooghuis Limburg vzw: Deze vzw is het aanspreekpunt voor alle vragen rond seksuele- en genderdiversiteit. Het is een warme thuishaven voor de Limburgse regenbooggemeenschap: een luisterend oor, vriendschap, respect voor ieders eigenheid, gezelligheid en een enige of tweede thuis staan hier centraal. Onze bijdrage is zeer welkom om de dagelijkse werking te ondersteunen.

CAW Limburg: Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen rond welzijn. Onze schenking gaat hen helpen met de aankoop van een busje voor de CAW-taxidienst voor vrouwen & kinderen uit het vluchthuis.

Sint-Vincentius Houthalen: De vrijwilligers van Sint-Vincentius voorzien mensen in armoede uit de omgeving van Houthalen van voedselpakketten, goedkope kledij, klein huishoudmateriaal en speelgoed. Met onze donatie kunnen ze extra hygiënische producten meegeven met de voedselpakketten.

Ondernemers voor een Warm België: Deze vzw streeft naar gelijke digitale kansen voor iedereen door laptops in te zamelen voor kansarme gezinnen. Vooral tijdens deze pandemie is de nood daaraan heel hoog. Dankzij onze steun kunnen ze heel wat kansarme gezinnen in onze regio voorzien van een laptop.

Dit zijn stuk voor stuk warme organisaties die mensen in nood echt helpen en waar we graag ons steentje aan bijdragen. Dankzij onze steun toveren we ook bij hen een glimlach op hun gezicht.
 
Verder willen we jou natuurlijk ook het beste wensen voor 2022. Wij blijven ook volgend jaar op het pad van duurzaamheid, innovatie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
 
Hartverwarmende groeten,
 
Het EuroSys team