Terug naar overzicht
29-05-2018

Het EuroSys Serviceplan uitgelegd

Naast IT-advies en -producten, kan u bij ons ook terecht voor diensten. Eén daarvan is het EuroSys Serviceplan. Wat houdt dit precies in?

Serviceplan

EuroSys wil haar klant steeds met de beste zorg behandelen. Dit vertalen wij in ons serviceplan. Noem het maar een op maat gemaakt plan om ervoor te zorgen dat het IT-park de nodige aandacht krijgt om optimaal te functioneren.

Belangrijk is dat wij dit steeds samen met de klant doen. Iedere klant is anders, ieder netwerk is verschillend, maar iedere klant en ieder netwerk verdienen dezelfde goede zorgen. Het EuroSys serviceplan zorgt ervoor dat dit kan. Door de flexibiliteit en de opties die mogelijk zijn, is er een plan voor ieder type klant en ieder type netwerk.

Team

Wij houden ervan om een persoonlijke band met onze klant te hebben, daarom werken wij met teams. Iedere klant heeft zijn eigen team. Het team bestaat uit een commercieel team met een Account Manager en een Internal Sales Consultant. Daarnaast is er het technisch team met een onsite Engineer, een Servicedesk Team en een planner. Dit team vindt u terug in de documentatie van uw serviceplan. Door op deze manier te werken kunnen wij snel en efficiënt voor optimale ondersteuning zorgen. De klant ontvangt zijn eigen telefoonnummer waarmee hij rechtstreeks bij zijn technisch team terecht zal komen voor telefonische ondersteuning.

Op maat en samen met de klant

Het serviceplan bestaat uit 3 onderdelen die iedere afzonderlijk alsook gecombineerd kunnen worden toegepast.

 1. Onsite Dienstverlening en servicedesk 
 2. iVITa Dienstverlening
 3. Back-up

Onsite Dienstverlening en servicedesk

Samen met de klant bepalen wij de frequentie en de duur waarop de onsite engineer onderhoudswerken zal uitvoeren op het netwerk. Deze onderhoudswerken worden steeds volgens een uitgebreide checklist uitgevoerd. Wanneer er tijd over is, zal de engineer deze besteden aan openstaande problemen. Zo werkt hij samen met de klant aan de verdere groei en stabiliteit van het netwerk. De klant ontvangt hier een uitgebreid verslag van en dit verslag zal bij ieder bezoek met de klant overlopen worden. Afhankelijk van de aard van het netwerk en de complexiteit wordt er gekozen tussen een Certified Network Engineer of een Certified Expert Network Engineer. Een combinatie van beide profielen is perfect mogelijk.

EuroSys heeft enkele standaardformules, maar zoals aangegeven kunnen wij hier ook 100% op maat werken.

telefonische support serviceplan EuroSys

Telefonische support kan ook opgenomen worden in het plan. We voorzien dan een maandelijks tegoed aan (uren) telefonische ondersteuning. De uren die niet gebruikt werden, worden iedere maand overgedragen naar de volgende maand. De klant heeft de mogelijkheid om technische problemen aan te melden via de EuroSys support website. Hier kan hij zijn tickets te allen tijde raadplegen en opvolgen.

Wanneer het serviceplan er komt n.a.v. een project kunnen we de prestatie (uren) van dit project eveneens in het serviceplan opnemen. Door in te stappen in het serviceplan bekomt de klant een verlaagd uurloontarief dat geldig is gedurende de volledige duur van het serviceplan.

iVITa dienstverlening

Dankzij onze dienst ivITa (intelligent virtual IT administrator) hebben wij de overstap gemaakt van een middelenverbintenis naar een resultaatsverbintenis. Zo brengen wij professioneel IT-systeembeheer binnen het bereik van iedere KMO.

Volgende diensten kan ivITa voor haar rekening nemen:

 • Extern bureaubladbeheer en ondersteuning op afstand
 • Software implementatie & updates
 • Computer-inventarisatie/audit
 • Netwerkbewaking – Weet wat er gebeurt!
 • Patchbeheer – Wees altijd up-to-date
 • Maximale beveiliging – ivITa verkeer is steeds optimaal beveiligd
 • Geïntegreerde rapportering
 • Back-up, disaster recovery – En opvolging hiervan

Met de dienst ivITa Observatie biedt EuroSys u een continue registratie van de eigenschappen, kenmerken en uitzonderingen van uw ICT-systemen. Deze registratie gebeurt via het ivITa beheerssysteem. Zo beschikt u ten allen tijde over een up-to-date gedetailleerde inventaris van uw hard- en software. Het maken van een overzicht van alle geïnstalleerde licenties behoort ook tot de mogelijkheden. Verder krijgt u een eigen ivITa login, waarmee u deze rapporten kan opvragen en waarmee u van al de pc’s in uw netwerk het scherm kan overnemen. Tijdens het uitvoeren van preventief onderhoud controleren de EuroSys System Engineers de door het ivITa beheersysteem gegenereerde waarschuwingen en nemen in overleg met u actie.

Maandelijks ontvangt u een rapportage met daarin een overzicht van de status van de gezondheid van uw ICT-infrastructuur, inclusief de nodige details. Daarnaast ontvangt u ook het overzicht van de in uw bedrijf aanwezige hard- en software. Verder worden alle pc’s automatisch voorzien van de laatste service packs en updates en wordt er maandelijks een defragmentatie uitgevoerd op alle pc’s.

ivita observatie via EuroSys

Wanneer u intekent voor iVITa Observatie voor al uw servers en pc’s, dan garanderen wij een gemiddelde gezondheidsindex van minimaal 80%! iVITa zal proactief en real-time de diverse netwerkcomponenten monitoren. Bij onregelmatigheden zal het systeem automatisch melding maken en dit 24/7. Meldingen worden gemaakt via:

 1. Aanduiding op het dashboard
 2. E-mail naar servicedesks
 3. E-mail naar de klant
 4. SMS functie

Door gebruik te maken van de iVITa dienstverlening heeft de klant recht op 24/7 ondersteuning. Dit wil zeggen dat de klant buiten de kantooruren (maandag tot en met vrijdag van 08u00 tot 17u30) telefonisch toegang heeft tot de permanentiedienst.

De klant kan eveneens beschikken over haar eigen iVITa login waarmee hij toegang heeft tot zijn omgeving.

Back-up

Als extra back-up oplossing stelt EuroSys de no-risk appliance ter beschikking. Met deze extra optie bovenop de bestaande back-up oplossing, maken we het mogelijk om een extra back-up van de pc’s en servers te maken. De software, installatie appliance en opvolging zijn inbegrepen in het serviceplan.

Heeft u interesse in een serviceplan? Contacteer dan onze accountmanagers via [email protected].