Terug naar overzicht
31-10-2020

“Hoe zou het zijn met… Mark Lens?”

Mark Lens "Ik heb moeten leren om los te laten"

Het is precies 30 jaar geleden dat Mark Lens vanuit de kelder van de ouderlijke woning PC’s begon te verkopen. Sindsdien heeft hij met zijn bedrijven EuroSys, Auva, Promobutler.be en een reeks participaties, een opmerkelijk parcours afgelegd. De afgelopen jaren koos hij bewust voor een strategische en adviserende rol, ver weg van de schijnwerpers. Wat ons brengt tot de vraag: “Hoe zou het zijn met… Mark Lens?”

“Het was al tijdens mijn studies als handelsingenieur in de beleidsinformatica dat ik mijn eerste commerciële activiteiten opzette”, herinnert Mark Lens zich. “Samen met mijn compagnon Bart Becks (serial entrepreneur en manager in de media- en technologiesector) verkochten we software en computerbenodigdheden. Later, tijdens mijn legerdienst, heb ik dan EuroSys opgestart in de kelder bij mijn ouders. Na de uren kwamen de klanten langs voor computers die ik zelf in elkaar knutselde. Voor de materialen en het toebehoren reed ik wekelijks naar Rotterdam, waar de leveringen toekwamen. Een mooie tijd, maar wel heel intensief.” Na 3 jaar draaide eenmanszaak EuroSys al een omzet van meer dan 2 miljoen euro. “Toen hebben we onze eerste echte winkel geopend, en kon het bedrijf stap voor stap verder uitgebouwd worden, zowel naar particulieren als ondernemingen.”

Een nieuwe mijlpaal in de historiek was de splitsing tussen de winkels en de B2B-activiteiten. “De retailactiviteiten hebben we afgesplitst onder de naam Auva”, legt Mark Lens uit. “Vier jaar geleden heb ik de helft van de aandelen van deze tak verkocht aan Raf Coomans, die sindsdien operationeel zaakvoerder is. Hij is het uithangbord, terwijl ik achter de schermen fungeer als klankbord en mee nadenk over de visie en de strategie.”

RESET

Een rol die Mark ook vervult bij EuroSys, dat zich sinds de scheiding exclusief richt op ICT-diensten aan bedrijven. “De operationele leiding van onze KMO-tak heb ik eveneens overgedragen aan enkele trouwe medewerkers”, vertelt hij. “Een aantal jaren geleden ben ik zwaar ziek geworden, dus had ik op dat moment geen keuze. Mijn directieteam is toen rechtgestaan en heeft zijn volledige verantwoordelijkheid genomen. Zij hebben het bedrijf door deze periode heen getrokken en daarmee bewezen dat EuroSys ook zonder Mark Lens kan. Voor mij was het een ‘wake-up call’. Voor ik kanker kreeg, werkte ik 15 à 16 uur per dag, 7 op 7. En dit tientallen jaren aan een stuk. Ik was met alles bezig en kon moeilijk loslaten. Dat heb ik afgeleerd door een tijdje op non-actief te staan. Het was een ‘reset’ om de dingen anders te gaan aanpakken. Mark, Lieven en Sonja hebben nu de dagdagelijkse leiding overgenomen van Eurosys en zijn voor een stuk mee ingestapt in het kapitaal. Samen hebben ze meer dan 50 jaar op de teller van het bedrijf, maar eigenlijk zou ik hier nog 150 andere namen moeten noemen van mensen die zich meer dan 100% inzetten. Het valt me op dat de sfeer vaak meer lijkt op een grote familie dan op een bedrijf. Ik heb plaats gemaakt voor de anderen en mezelf op de achtergrond geplaatst. En dat is wonderwel gelukt.”

HAPPY PROFIT

Het wil niet zeggen dat Mark Lens zijn ambities heeft opgeborgen. “Integendeel, ik blijf nauwgezet alle evoluties opvolgen en anderen inspireren en stimuleren. Ik vind  het belangrijk dat mijn bedrijven en participaties gezond zijn en winst maken. Want door winst te maken kunnen we bezig zijn met ‘happy profit’. Aan de andere kant wil ik deze bedrijven zien groeien: dat kan op omzet, winst, klantentevredenheid, werknemerstevredenheid, enzovoort… De groei-ambitie van minstens 20% per jaar willen we aanhouden. Daar lanceer ik tal van ideeën voor, die telkens in teamverband worden besproken en bij consensus, worden uitgevoerd. Ik wil nog steeds dat het vooruit gaat. Als mijn medewerkers, partners en directie vinden dat ik te grote stappen wil nemen, raad ik aan om er kleinere te nemen, maar dan sneller… Komt op hetzelfde neer.” (lacht)

Wat niet wegneemt dat Mark Lens een deel van zijn focus op andere dingen richt. “Door ziek te worden heb ik beseft dat er meer is dan de commerciële ratrace. Ik wil iets terug doen voor de maatschappij. Dat gebeurt door duurzaamheid op alle vlakken in de organisatie te brengen. Zowel voor het milieu, klanten als medewerkers willen we een voorbeeld zijn. Zo werken we aan een CO2-neutrale organisatie. Tesla wordt het enige merk van onze bedrijfsvoertuigen. Tegen 2023 willen we 100% elektrisch rijden. Voor onze mensen zetten we gezondheids- en duurzaamheidscoaches in. Die helpen hen om gezonder te eten, meer te bewegen of te stoppen met roken. We doen onze medewerkers ook een ‘vrijwilligersdag’ cadeau, waarop ze betaald worden om zich in te zetten voor een zelfgekozen goed doel. Sowieso schenken we elk jaar 1 tot 5% van onze winst aan armoedebestrijding. Daarnaast participeren onze medewerkers van EuroSys in de winst. Allemaal initiatieven waarmee we willen bijdragen aan MVO of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.”

WARM BELGIË

Wie hier nog het meest van allemaal mee bezig is, is Mark Lens zelf. “Via de organisatie Ondernemers voor een Warm België (www.ovwb.be), die ik in 2018 heb opgericht, willen we zoveel mogelijk concrete projecten opzetten in de bestrijding van kansarmoede”, legt hij uit. “Zo’n 25 tot 30% van mijn tijd spendeer ik momenteel aan deze organisatie. Ik ben me in de problematiek gaan verdiepen en heb een hele sterke raad van bestuur verzameld om zoveel mogelijk impact te genereren. Een groot en belangrijk project dat we momenteel uitrollen, is de inzameling, opwaardering en verdeling van tweedehands laptops en tablets. We hebben een productielijn opgezet die 100 tot 200 toestellen per dag kan ‘refurbishen’ om vervolgens te overhandigen aan kansarmen die anders door de Covid-maatregelen uitgesloten worden van deelname aan school, werk of digitale contacten. Deze formule willen we verder uitbreiden tot een structureel gegeven. Andere projecten die we doen, situeren zich onder meer in Senegal, waar we bomen planten om gemeenschappen in hun eigen levensbehoeften te voorzien. Het is een fijn gevoel om iets te betekenen voor mensen die de steun heel hard nodig hebben.”

TEVREDEN

Maar ook businessmatig wil Mark Lens blijven innoveren en inspireren. “Ik ben momenteel betrokken bij zo’n 10 tot 15 bedrijven, het ene al iets meer dan het andere. (Enkele voorbeelden zijn Netmedia/Promobutler, Habitos, Koopjeskrant, Shielded.eu, Novation, enzovoort). Ik help mijn operationele partners om nieuwigheden te lanceren, dingen efficiënter aan te pakken, hen te verbinden in het netwerk en commerciële opportuniteiten aan te boren. Ik ben nog steeds heel actief om innovatieve business te genereren. Tegenwoordig doe ik een beroep op een medewerker om mijn ideeën uit te werken, af te toetsen en te concretiseren tot nieuwe projecten. Soms is het haalbaar, soms ook niet. Het doel is om telkens te ‘challengen’.  Om de lat hoger te leggen en de KPI’s op te drijven. Daarbij wil ik ook de innovatie van onderuit stimuleren. De afgelopen jaren vond ik een evenwicht tussen energie opdoen met vrijwilligerswerk, door mensen rondom me naar een hoger niveau te sturen en door ook privé alles op orde te hebben. Ik kan tevreden zijn met alles wat ik heb en blij zijn dat het vandaag heel erg goed gaat.” En daarmee is ook onze initiële vraag ‘Hoe zou het zijn met…’ beantwoord!

Tekst: Kurt MEERS

Foto's: MiL