Terug naar overzicht

Al jouw medewerkers vlot met Microsoft (Office) 365 leren werken, dat is ons doel.

user adoption

Wist je dat wanneer mensen samenwerken en informatie delen via de cloud in plaats van via mail, ze tot 100 minuten per week kunnen besparen? Dat blijkt uit Forrester-onderzoek. Bovendien kunnen mensen zelfs tot 4 uur per week besparen als ze samenwerken en info delen via gedeelde werkruimten. Dat kan toch al tellen.

Met de overstap naar Microsoft (Office) 365 wil je natuurlijk dat jouw medewerkers deze tools op de meest efficiënte manier gebruiken. Daarvoor is het belangrijk dat iedereen er zijn/haar weg in vindt en dat bepaalde werkmethodes worden aangepast. Daar kunnen wij je bij helpen. Onze aanpak zorgt ervoor dat jouw IT-investering maximaal rendeert.

Wat doen we?

We zorgen ervoor dat elke medewerker vlot kan samenwerken en communiceren met de nieuwe tools. Meer nog, we helpen hen om hun werkprocessen te herdenken zodat het werk sneller en efficiënter gedaan is. Dit doen we door een traject aan te bieden waarin we groepstrainingen combineren met een online leerplatform waar mensen op eigen tempo hun kennis kunnen vergroten. Individuele coachings of coaching op afdelingsniveau, waarbij we specifieke werkprocessen onder de loep nemen en optimaliseren, is ook een mogelijkheid. En dit voor een vast bedrag per gebruiker per maand, met de nodige rapportering.

Hoe gaat het in zijn werk?

 1. Tijdens de kick-off meeting kijken we naar de noden binnen de organisatie. Op basis hiervan zullen we met de juiste personen (IT en/of HR verantwoordelijke) het gepaste traject met de gewenste (opleidings-)doelstellingen bepalen.
   
 2. We vertrekken vanuit de Microsoft productiviteitsscore die beschikbaar is in Microsoft365. Daar zien we hoe het bedrijf scoort t.o.v. Microsoft benchmarks en waar de mogelijke productiviteitswinst zit.
   
 3. Op basis van de uitkomsten van de kick-off meeting en de productiviteitsscore bepalen we het verdere verloop van het User adoption traject. We plannen de opleidingen en richten de Kennishub in met de afgesproken trajecten voor jouw medewerkers.
   
 4. Daarna zorgen wij voor duidelijke communicatie naar de eindgebruikers zodat ze de bedrijfsbelangen en eigen belangen begrijpen. We communiceren over de geplande opleidingen en inschrijvingsprocedure en hoe ze de KennisHub kunnen activeren en gebruiken.
   
 5. Via tussentijdse evaluaties houden we de vinger aan de pols en sturen we bij waar nodig. Aan het einde van elk jaar volgt steeds een eindrapport waarin je een overzicht kan terugvinden van het resultaat van elk deelaspect.