Verwerkersovereenkomst

Een goede verwerkersovereenkomst is van belang!

image verwerkersovereenkomst

In het kader van onze zakelijke relatie waarbij wij in aanraking komen met jullie data, wat mogelijk over persoonlijke data gaat, zijn wij beiden verplicht tot het afsluiten van een verwerkersovereenkomst.

Wat is een verwerkersovereenkomst?
Wanneer u als organisatie de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een externe partij dan is het vanuit de privacywetgeving verplicht om afspraken te maken over de verwerking van de gegevens. Deze afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd. Het document waarin de afspraken staan beschreven wordt een ‘verwerkersovereenkomst’ genoemd.

Een verwerkersovereenkomst is niet altijd noodzakelijk een apart document. Het kan ook zo zijn dat de afspraken tussen partijen vastgelegd worden in een hoofdovereenkomst, algemene voorwaarden of een Service Level Agreement. Hoe dan ook, het is cruciaal om onder de AVG een verwerkersovereenkomst te hebben. 

Er zijn duidelijke richtlijnen opgenomen in het kader van GDPR over wat dergelijke overeenkomst moet inhouden. Hierbij maken we afspraken over de duur, de beschrijving en de doeleinden van de gegevensverwerking, de beveiligingsmaatregelen die zullen genomen worden, etc. 

Om in regel te zijn met de GDPR-wetgeving is het belangrijk dat u ons de verwerkersovereenkomst ingevuld en getekend bezorgt. 

Hoe gaat u precies te werk?
Vul hier het formulier in. Vervolgens ontvangt u per e-mail een gepersonaliseerde verwerkersovereenkomst.
Gelieve deze af te drukken, verder aan te vullen en gehandtekend door te sturen naar [email protected].
Indien u beschikt over een Google account, kan u het uploaden via de link in de e-mail.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten,

Mark Aerts
CEO EuroSys