De meest gestelde IT-vragen over security

Hoe kan je een risico inschatten?

Om te kijken of iets een groot risico inhoudt of niet, moet je met twee factoren rekening houden: de impact en de waarschijnlijkheid.

  • De impact: Dit is het gevolg of het effect van het risico. Er kunnen ook meerdere gevolgen aan het risico verbonden zijn. Hoe groot de impact zou zijn, bepaalt voor een stuk hoeveel rekening je moet houden met een risico.
  • De waarschijnlijkheid: Hoe groot is de kans dat het risico zich voordoet?

Deze cartoon toont heel duidelijk hoe je best rekening houdt met de impact en de waarschijnlijkheid om een risico in te schatten. Hoe hoger de impact en de waarschijnlijkheid, hoe zwaarder het risico doorweegt. Risico’s met een kleine impact, maar een grote kans dat ze zich voordoen, zijn bijvoorbeeld eerder medium risico’s.

risico inschatten op waarschijnlijkheid en impact