Certificaat ISO27001 behaald

Mark Aerts ISO27001

Wat is ISO27001?

ISO27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Met dit certificaat tonen wij aan dat wij de nodige voorzorgsmaatregelen hebben genomen om vertrouwelijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en bewerking. Met het certificaat voldoet EuroSys eveneens aan de eisen op het gebied van informatiebeveiliging bij aanbestedingen. En kunnen we een ISMS certificering voorleggen aan onze klanten. Een certificering geeft zekerheid voor onze klanten en is een bewijs dat we voldoen aan de ISO regels voor informatiebeveiliging.

Waarom is EuroSys ISO27001 gecertificeerd?

In het kader van GDPR werden de regels m.b.t. gegevensbescherming in Europa verstrengd. Dat betekent dat ook het managementsysteem voor informatiebeveiliging in orde moet zijn. Omdat we de kwaliteit van onze dienstverlening steeds willen verbeteren hebben we besloten om ons hiervoor te certificeren.

 • Als professionele ICT-dienstverlener willen we voldoen aan alle belangrijke eisen m.b.t. informatiebeveiliging. Wij stellen de beveiliging van jouw data voorop.
 • Het certificaat helpt EuroSys om informatiebeveiligingsrisico’s te beperken en risico’s en incidenten terug te dringen of te voorkomen.
 • Door het optimaliseren van onze processen kunnen we efficiënter werken wat resulteert in een betere dienstverlening.
 • Met het certificaat willen we aantonen dat we voldoen aan wet- en regelgeving m.b.t. informatiebeveiliging.

logo ISO 27001

De vereisten voor ISO27001

Dit certificaat is door de erkende instantie ‘Brand Compliance’ uitgereikt aan EuroSys.

We voldoen aan de eisen voor het vaststellen en implementeren, uitvoeren en controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS). Dit biedt de garantie dat er voldoende beveiligingsmaatregelen zijn om jouw informatie te beschermen:

 • Beleidsmatig (management)
 • Organisatorisch (verantwoordelijkheden)
 • Bedrijfsmiddelen (infrastructuur, netwerk, systemen en overige bedrijfsmiddelen)
 • Personeel (huisregels, fouten, diefstal, fraude, misbruik)
 • Fysiek (sloten, brandbeveiliging)
 • Communicatie en operatie (beheer van systemen, processen en procedures)
 • Toegangscontrole (wachtwoorden, biometrie) Systeem- en softwareontwikkeling en onderhoud (documentatie, processen)
 • Incident management (anticiperen en reageren op beveiligingsproblemen)
 • Continuïteit (calamiteitenvoorzieningen)
 • Regelgeving (wet computercriminaliteit, wet bescherming persoonsgegevens)

 

ISO27001 certificaat EuroSys